Cyfrowe kompetencje społeczeństwa – współpraca Ministerstwa Cyfryzacji z 38PR & Content Communication

realizacja:

08.08.2018

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa – współpraca Ministerstwa Cyfryzacji z 38PR & Content Communication

 

Postępowanie na przygotowanie strategii i realizację działań PR w ramach realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK projektu wygrała Agencja 38PR & Content Communication.

Do zadań agencji należeć będą nie tylko przygotowanie strategii działań PR dla kampanii, ale i m.in. proaktywna współpraca z mediami, wsparcie w komunikacji w mediach społecznościowych i przy organizacji wydarzeń dla mediów oraz stałe doradztwo w zakresie PR.

Za nadzór nad realizacją umowy ze strony agencji odpowiada Prezes Zarządu, Katarzyna Życińska.

Agencja została wybrana w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego. Podpisana 3 sierpnia 2018 r. umowa obowiązuje do końca 2020 roku. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania umowy to 650 000,00 zł netto.

Głównym problemem, na jaki odpowiada realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy
z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym (NASK) projekt, jest niewystarczająca świadomość Polaków o możliwościach i korzyściach jakie daje cyfryzacja. Jego celem jest m.in. zachęcenie Polaków do korzystania z nowoczesnych technologii, przekonanie nieprzekonanych, że znacząco mogą one poprawić jakość ich życia.
Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci
i programowanie. Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.